Portal - Słopnice
polski
Strona główna / PATRON SZKOŁY
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
PATRON SZKOŁY

 

 

Jan Kanty Andrusikiewicz przywódca powstania chochołowskiego z 1846 r., urodził się 9.10.1815 roku w Słopnicach Królewskich. Ojciec jego był organistą w Słopnicach. J.K. Andrusikiewicz skończył klasy niemieckie i łacińską w Bochni. Uczył się gry na organach u ojca, potem był w Staniątkach i Rychwałdzie w obwodzie wadowickim, organistą. Ożenił się mając 19 lat z Józefą Homelską organistką w Makowie. W 1834 roku przybył do Chochołowa, gdzie J.K Andrusikiewicz był prześladowany przez dziedzica Borowskiego i mandatariusza Kulczyckiego za to, że czasem: "chłopom przetłumaczył rezolucję wyższych urzędów, lub napisał prośbę w sprawie ich prawowania się" W dniu 22.02.1846 r., powstańcy stoczyli zwycięską potyczkę, opanowali posterunki graniczne w Chochołowie i Witowie, jednak w czasie walk został ranny J.K Andrusikiewicz. Uczestników powstania osadzono w najcięższych więzieniach jakimi dysponowała monarchia austryjacka: w Brnie na Morawach, Kufsztajnie w Tyrdu i w Wiśniczu koło Myślenic. Andrusikiewicz został osadzony w więzieniu w Nowym Targu, a następnie przewieziony do więzienia sądeckiego. Następnie znalazł się w więzieniu w Grajgórze, skąd po usilnych staraniach powrócił do kraju. Za pośrednictwem swego przyjaciela Antoniego Skąpskiego otrzymał posadę we wsi Kamienica k/Limanowej, u właściciela dóbr Maksymiliana Marszałkiewicza. Następnie pracował w tamtejszej papierni i hucie żelaza. Dnia 09.01.1850 r.,zmarł w Kamienicy na tyfus i tam też został pochowany. Niestety nikt już pod koniec XIX w. nie umiał wskazać jego grobu.

 

 


 
Interaktywna Polska
Webmaster: MC